ELMALI 1-2 HES

Projenin adı:

ELMALI 1-2 HES

Projenin tipi:

İKİ KADEMELİ, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL

Projenin yeri:

ERZURUM

Yapılan çalışmalar:

FİZİBİLİTE RAPORU, KATİ PROJELERİ, UYGULAMA PROJELERİ