Kalite – Çevre Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri

( kömür, petrol, gaz gibi enerji yakitlari kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için  santrallere ve enerji iletim ve dağitim hatlarina yönelik hizmetler)

Yukarıdaki konularda mevzuat ve yasal şartlara uygun olarak faaliyet gösteren kuruluşumuz; uluslararası standardlar ve ilkeleri esas alarak kaliteli ürün ve hizmet anlayışını en üst düzeyde gerçekleştirmektedir.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği konularında;hedeflerle yönetim anlayışına, risklere ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerine uygun olarak, kirlenme, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için bir entegre yönetim sistemi kurmuş ve uygulamaktadır.

 Hızlı ve güvenilir hizmetimizle ürünlerimizi sunmak, çevreyi korumak, deneyimli iş gücü, teknolojik altyapımız ve malzeme gibi kaynaklarımızı verimli ve etkin bir şekilde kullanıp sistemimizi sürekli iyileştirerek sektörümüzün önde gelen kuruluşlarından biri olmayı sürdüreceğiz.

  Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için Kalite, Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarının gereklerini yerine getirerek müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak politikamızdır.